reglement
Het Algemeen Reglement heeft tot doel de arbeidsverhoudingen tussen inrichtende macht en personeel, tussen personeel onderling en tussen personeel en leerlingen vast te leggen. Zij biedt het kader voor de concrete afspraken, noodzakelijk voor de goede werking van een katholieke school, die tussen de verschillende “actoren van het onderwijsgebeuren” moeten worden gemaakt. Het Algemeen Reglement kan ook niet los gelezen worden van het arbeidsreglement (waarover meer onder 2.3) en de reglementaire bepalingen. Beide zijn van toepassing op alle personeelsleden die vallen onder het decreet rechtspositie van 27 maart 1991.

ALGR /
TypeDrawer/FileDate ModifiedSize

pdf
Algemeen Reglement Van Het Personeel Van Het Katholiek Basisonderwijs 11:14 09/22/2015727.8k