Beste collega,

lesgevenVan harte welkom in onze scholengemeenschap SAS. Deze informatie helpt je om je thuis te voelen in één van onze scholen. Je vindt er een aantal gegevens die nog van pas kunnen komen.
Onze scholen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Toch is je werkgever niet de Minister van Onderwijs of de directeur. Je werkt in dienst van het schoolbestuur. De samenstelling van het schoolbestuur vind je terug in het schoolreglement of zie “schoolbesturen” bij SG SAS.

Belangrijke documenten die horen bij je aanstellingsovereenkomst:

De aanstellingsovereenkomst:

Je overeenkomst met het schoolbestuur wordt vastgelegd in een contract. Dat contract legt het ambt en het volume van je aanstelling vast. (bijvoorbeeld: Kleuteronderwijzer voor 12/24). Het contract vermeldt je statuut (tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur of vastbenoemde) en je administratieve toestand. (Titularis van een vacante betrekking of vervanger). Als jij iemand vervangt, vind je er de naam van diegene die vervangen wordt.
In artikel 2 worden een aantal belangrijke documenten genoemd die een ondeelbaar geheel vormen met je aanstellingsovereenkomst.

Een overzicht:

1. Het Decreet Rechtspositie

Het Decreet Rechtspositie (Gesubsidieerd onderwijs) (27/03/1991) beschrijft de rechten en plichten die samenhangen met je aanstelling in het gesubsidieerde onderwijs.

2. Het Algemeen Reglement van het Personeel van het Katholiek Onderwijs

Dit groepeert de regels die gelden voor alle gesubsidieerde personeelsleden van het katholiek onderwijs. Je leest er onder andere welke weekend- en vakantieprestaties van jou verwacht kunnen worden. (zie rubriek Arbeidsreglement – Algemeen reglement)

3. Arbeidsreglement

Elke school heeft ook een arbeidsreglement waarin je de afspraken en regels leest die het schoolbestuur met een vertegenwoordiging van de werknemers heeft vastgelegd. Je vindt er ook de namen van de personeelsvertegenwoordigers, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur en dergelijke. (zie rubriek Arbeidsreglement – Arbeidsreglement scholen)

4. De opdrachtverklaring van het katholiek basisonderwijs

In de opdrachtverklaring van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen lees je kernachtig beschreven wat katholiek onderwijs betekent.

5. Pedagogisch project

De opdrachtsverklaring van het katholiek basisonderwijs en van de overkoepelende schoolbesturen (Annuntiaten en Jezuïeten) werden voor onze scholen uitgewerkt in een eigen pedagogisch project. Dit kan je vinden in het schoolreglement (zie link scholenwebsites). De overkoepelende visietekst van de Annuntiaten en de Jezuïeten vind je als bijlage.

6. Begeleiding vanuit het schoolbestuur

In deze bijlage “SAS-Beginnende leerkrachten – visie en afspraken” vind je een overzicht van de begeleidingsinitiatieven die de twee congregationele schoolbesturen nemen voor hun beginnende leerkrachten. Ook op schoolniveau word je begeleid. Kijk ook zeker naar de planningsdocumenten die je dient voor te leggen en de manier waarop je het klasboek invult.

7. Functiebeschrijving

Bij elke nieuwe aanstelling moet je ook een functiebeschrijving ondertekenen. Wat dit precies is, lees je in de visietekst over functiebeschrijvingen. (zie rubriek Functiebeschrijvingen) Het is echter de bedoeling van een functiebeschrijving om dit individueel aan te passen naargelang de invulling van je job. Daarom vind je op deze website alleen maar modellen.

Wat hierboven omschreven werd, zijn de algemene visieteksten. Om te weten hoe het er in een school concreet aan toe gaat, is het echter belangrijk om op de hoogte gebracht te worden van de praktische afspraken (bijvoorbeeld: openingsuren van de school, gebruik van fotokopies, …). Neem een kijkje onder de rubriek “Draaiboek“.

8. Aanvullend vakantiegeld

Ben je jonger dan 25 jaar en je kan als schoolverlater voor het eerst in dienst treden binnen de 4 maanden na de uitreiking van je diploma, dan kan je met aanvraag aanvullend vakantiegeld een bijkomend bedrag ontvangen op je vakantiegeld.

TypeDrawer/FileDate ModifiedSize

doc
Aanwervingsovereenkomst 12:13 10/07/201544.5k

pdf
Begeleiding Vanuit Het Schoolbestuur 11:52 07/04/201794.8k

pdf
Opdrachtverklaring Zusters Annuntiaten 11:48 09/22/20152.3M

doc
Visietekst Van De Vlaamse Jezuïetencolleges 11:48 09/22/201525.5k