administratie

De administratief medewerker geeft je opdrachten door aan het departement onderwijs. Zij/hij zal je ten gepaste tijde laten weten welke bijkomende documenten nodig zijn voor je aanstelling. Breng dit zo vlug mogelijk in orde.

Stamboeknummer: Als een personeelslid voor het eerst in dienst treedt in het onderwijs moet onmiddellijk een stamnummer aangevraagd worden. De aanvraag gebeurt via het secretariaat van uw school. Bij alle briefwisseling en communicatie met het departement Onderwijs, dien je dit stamboeknummer ten alle tijde te vermelden.

Dienstattest: Op het einde van je diensten in de school krijg je een dienstattest overhandigd. Hierop vind je een overzicht van de periode, de ambten en het aantal lestijden die je op deze school hebt gepresteerd. Bewaar dit formulier zorgvuldig; je hebt dit immers nodig voor de aanvraag van de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur en de aanvraag voor je pensioen.

C4 onderwijs: Op het einde van je tijdelijke aanstelling krijg je ook een C4 onderwijs. Met dit document richt je je tot de RVA om je werkloosheidsuitkering aan te vragen.

Loonfiche: Maandelijks krijg je van het Department Onderwijs een overzicht van je weddeberekening als je je aanmeldt voor de elektronische loonfiche. Hoe je wedde berekend wordt, kan je nagaan via deze link.

Tips:
Leg bij je aanstelling in het onderwijs een map aan, waarin je al deze documenten kan klasseren en bewaren. Je kan ook best een kopie nemen van attesten van bijvoorbeeld nascholingen die je gevolgd hebt.

! Voor een correcte afhandeling van je administratief dossier, is het uiterst belangrijk dat je via de directie, het secretariaat op de hoogte brengt van veranderingen in je persoonlijk leven of in je loopbaan.
Wij denken onder meer aan:
– bevalling en moederschapsrust
– pensioen
– huwen/samenwonen
– kinderen ten laste
– adoptie
– verhuizen
– wijziging rekeningnummer
! Deze gegevens kunnen namelijk een invloed hebben op de wedde en worden via een zending meegedeeld aan het werkstation. Je kan te allen tijde een afschrift van de zendingen bij het secretariaat opvragen. Ook wanneer je uit dienst bent, is het nodig deze gegevens door te geven tot het einde van het lopende schooljaar en/of indien je een lopend dossier hebt bijvoorbeeld inzake arbeidsongeval.