documentenZiekte

Als je langer dan 1 dag ziek bent, laat je onderstaande documenten invullen door je dokter. Een gewoon doktersattest is niet geldig in het onderwijs. De Pers16 stuur je naar de school en het medisch attest naar het adres vermeld op het formulier.
Pers16 + Medisch attest

Aangifte arbeidsongeval

Heb je een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van of naar het werk, moet je dit zo snel mogelijk (binnen 4 dagen) aangeven bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Verdere informatie, alsook de nodige documenten, vind je hier.

Model kandidaatstelling TADD

Heb je op het einde van dit schooljaar 720 dagen gepresteerd, verspreid over 3 schooljaren? Dan kan je je kandidaat stellen voor een tijdelijke aanwerving van doorlopende duur. Het betreffende formulier zie je onderaan deze pagina.

Model kandidaatstelling vaste benoeming

Worden er in je scholengemeenschap uren vacant verklaard voor het ambt waarin jij tijdelijk aangesteld bent voor doorlopende duur (TADD), dan kan je je met dit model kandidaat stellen voor een vaste benoeming. Tussen 15 maart en 15 april ontvangt de school een overzicht van vacante betrekkingen binnen de scholengemeenschap. Je directeur maakt er je attent op dat dit overzicht te raadplegen is in het leraarslokaal van de school en dat je eventueel een exemplaar kan vragen.

TypeDrawer/FileDate ModifiedSize

pdf
Model Kandidaatstelling TADD 13:14 09/21/201516.6k

pdf
Model Kandidaatstelling Vaste Benoeming 14:17 09/17/201523.7k