inspectie

Als een school bezoek krijgt van de inspectie vind je via onderstaande link een lijst met alle mogelijke documenten die kunnen opgevraagd worden bij een doorlichting.

http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/

 

 

Bij indienststelling: keuringsverslag van de gasinstallatie

Voor nieuwe toestellen
– gelijkvormigheidsattest
– Nederlandstalige handleiding
– uitgeschreven procedure voor aankoop en bestelling

Speeltuigen
– risicoanalyse of keuringsattest

Eetwarenvergunning: Een vergunning blijft geldig zolang de activiteit niet verandert.

Op onderstaande lijst vind je een overzicht van de geldigheidsduur van bepaalde attesten

Jaarlijks
– brandpreventieplan
– evacuatiescenario en verslag van de evacuatieoefeningen
– keuringsverslag van de controle centrale verwarming op stookolie
– keuringsverslag van de hoogspanningsinstallatie
– controledocumenten blusmiddelen

5-jaarlijks
– conformiteitsattest voor stookoliereservoirs
– keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie