schoolarchief

In een school worden heel veel documenten bewaard. Hieronder vind je een overzicht van de bewaartermijn.

VZW-documenten
– louter interne VZW-documenten: onbeperkt in tijd

Boekhoudkundige documenten
– 3 jaar
– 10 jaar
– nuttig te bewaren

Schoolgebonden documenten
– schoolgebonden documenten: bewaartermijn zolang van toepassing (vb schoolreglement)

Personeelsgebonden documenten
– onbeperkt: bij pensionering of bij overlijden

Leerlingengebonden documenten