varia

Wat is een lerarenkaart?

Kom je dit schooljaar voor het eerst in dienst of ben je een herintreder, dan verneem je hier hoe je je lerarenkaart kan bekomen.

Ben ik verzekerd?

Jaarlijks gebeuren er ca. 100.000 ongevallen op Vlaamse scholen. Scholen sluiten daarom verschillende verzekeringen voor hun personeel en leerlingen af. Het loont alleszins de moeite om te weten welke verzekeringen de school heeft afgesloten. Kreeg je geen kopie van deze polissen bij de aanwerving, vraag er dan zélf naar. Je hebt er alle belang bij hierover goed geïnformeerd te zijn en het is bovendien jouw recht. Op basis van de verkregen informatie kan je nadien beslissen of een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering nodig is.
Scholen hebben geen volledige verzekeringsplicht. Toch hebben ze in de praktijk meestal een uitgebreide en gecombineerde polis, waarbij ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van leraren en leerlingen verzekerd zijn.
Voor de aangifte van een arbeidsongeval verwijzen we naar de rubriek “Modeldocumenten”.

Hoe blijf ik op de hoogte van omzendbrieven?

Hoe blijf ik op de hoogte van actuele onderwijsitems?

De gids voor leraren geeft je interessante informatie over salaris, aanstellingen, anciënniteit, …