geld

Hoe wordt mijn loon berekend?

Wat is een uitgestelde bezoldiging?
De Gemeenschap betaalt u, als bezoldiging voor de zomervakantie, een bedrag dat gelijk is aan 1/5 van de som van de bezoldigingen die u tussen september en juni werden betaald.

Wat is een eindejaarspremie?

Vakantiegeld

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op vakantiegeld.

Wordt woon-werkverkeer terugbetaald?

Gebruik je het openbaar vervoer of de fiets om naar je werk te gaan, dan kan je een onkostenvergoeding krijgen. Deze onkosten worden niet samen met je loon vereffend. De school staat hiervoor in. Kom je met de wagen naar het werk, dan krijg je geen kilometervergoeding uitbetaald.

Openbaar vervoer

Reis je met het openbaar vervoer, dan wordt dit volledig terugbetaald door jouw werkgever. Je moet wel opteren voor de goedkoopste formule. De school betaalt de kosten terug een maand nadat je jouw (vervallen) vervoersbewijs hebt ingediend. Werk je in verschillende scholen, maar voldoet één vervoersbewijs, dan dien je de kosten in bij de school van jouw keuze. Heb je verschillende vervoersbewijzen nodig, dien ze dan in bij de respectievelijke scholen. Zie modeldocumenten.

Fietsvergoeding

Fiets je naar school of leg je een deel van de weg af met de fiets, dan heb je recht op een fietsvergoeding. Je krijgt voor elke effectief afgelegde kilometer 0,15 euro. De fietsvergoeding betaalt de school maandelijks terug, na indiening van een verklaring op eer. Zie modeldocumenten.

Pensioen

In het kader van het elektronisch pensioendossier (Capelo) heeft De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) de procedure om het overheidspensioen aan te vragen grondig gewijzigd. Deze aanpassing was noodzakelijk om de dienstverlening van de PDOS te optimaliseren en om tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen als gevolg van de pensioenhervorming. Bijkomende informatie vind je hier.